• qurbanların xatirəsini yad etmək;
  • həqiqəti car etmək;
  • ədalət tələb etmək və ədalətsizlik əleyhinə mübarizə aparmaq üçün dəstəyini ifadə et. 

Qeydiyyata alınaraq Siz həmçinin bizim kampaniyanın dəstəkçisinə çevrilirsiniz və son məlumatlar və tədbirlərə dəvətlər almağa razılıq vermiş olursunuz.