Azərbaycan gündəliyi: Çılğın müxbirin neftlə zəngin, müharibədən üzülmüş, post-Sovet Respublikasında macəraları, M.E. Şarp, Nyu-York 1998
Dərc edilib: 2 sentyabr 2015-ci il